Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin

Rhestr Tablau a Ffigyrau

Tabl Rhif Tudalen

1 Materion a Ffactorau Sbarduno
2 Amcanion Strategol y CDLl
3 Dyraniadau Safleoedd Strategol
4 Anheddiad Darpariaeth tai
5 Darpariaeth tir cyflogaeth
6 Cyflogaeth – Dyraniadau Tir
7 Rhwydwaith Ffyrdd Sir Gaerfyrddin – Hyd Ffyrdd
8 Polisi H1 Dyraniadau Tai
9 Ffermydd Gwynt yn Sir Gaerfyrddin
10 Gweithredu polisïau strategol
11 Fframwaith Monitro
12 Hierarchaeth Aneddiadau – Rôl a Swyddogaeth Aneddiadau
13 Canllawiau Cynllunio Atodol
14 Safleoedd Mwynau - Safleoedd Gweithredol/Anweithredol
15 Safleoedd Mwynau – Safleoedd Segur
16 Cyfleusterau Rheoli Gwastraff

Ffigwr Tudalen

1 Sir Benfro – Yr Hafan – Strategaeth Ofodol a Fframwaith Aneddiadau
2 Bae Abertawe a’r Cymoedd Gorllewinol – Strategaeth Ofodol a Fframwaith Aneddiadau
3 Canol Cymru – Strategaeth Ofodol a Fframwaith Aneddiadau
4 Gweledigaeth y Cynllun Datblygu Lleol
5 Y Weledigaeth a Phroses y Cynllun Datblygu Lleol
6 CDLl Sir Gaerfyrddin – Diagram Allweddol

 

Brig y dudalen