Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin

Atodiad 6 - Cyfleusterau Rheoli Gwastraff

Lleoliad Math o gyfleuster Cyfeirnod Grid
Wernddu, Rhydaman Safle amwynder dinesig a chyfleuster ailgylchu deunyddiau SN 647152
Trostre, Llanelli Safle amwynder dinesig, cyfleuster ailgylchu deunyddiau a gorsaf trosglwyddo gwastraff SS 523994
Nant-y-caws, Caerfyrddin Safle tirlenwi, safle amwynder dinesig, cyfleuster compostio, cyfleuster ailgylchu deunyddiau SN 473175
Llangadog Safle amwynder dinesig, cyfleuster ailgylchu deunyddiau, gorsaf trosglwyddo gwastraff ac iard goed (gyferbyn) SN 701286
Hendy-gwyn Safle amwynder dinesig SN 193167
Cillefwr, Caerfyrddin (CWM Environmental) Gorsaf trosglwyddo gwastraff a chyfleuster ailgylchu deunyddiau SN 395191
Ystad Ddiwydiannol Cilefwr, Caerfyrddin (CRES) Gorsaf trosglwyddo gwastraff SN 389189
Amexpark, Tre Ioan (Mekatek) Gorsaf trosglwyddo gwastraff a thrin gwastraff (gan gynnwys gwastraff peryglus) ac ailgylchu cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff (WEEE) SN 401192
Rock and Fountain, Cynwyl Elfed – Slipers Rheilffyrdd Gorsaf trosglwyddo gwastraff SN 390257
J & A Metals, Tyllwyd, Cwmgwili Gorsaf trosglwyddo gwastraff SN 575113
Taybrite, Heol y Bwlch, Bynea Gorsaf trosglwyddo gwastraff SS 551984
Foundry Road, Rhydaman Gorsaf trosglwyddo gwastraff SN 634122
New Lodge ger Pont Abraham, Cwmgwili Safle tirlenwi a gorsaf trosglwyddo gwastraff ar wahân SN 572098
Cymru Metals, Gorslas Iard sgrap SN 566136
EJ Autos, Rhydaman Iard sgrap SN 621117
Gweithfeydd Pencoed, Bynea Gorsaf trosglwyddo gwastraff SS 544992
Rees Metals, Bynea (drws nesaf i Weithfeydd Pencoed) Iard sgrap  
Shands Rd, Rhydaman Iard sgrap SN 622130
Glofa Lindsay, Capel Hendre Ailgylchu gwastraff organig – compostio a chynhyrchu brics blawd llif.  (E/15722 Cynllunio Llawn 27/09/07) SN 590107 (heb ei weithredu)
Plot 31A Heol Stanllyd, Parc Diwydiannol Cross Hands Ailgylchu gwastraff adeiladu a dymchwel.  (S/12271 Cynllunio Llawn 04/05/06) SN 570123 (heb ei weithredu)
Hen Lofa Carway Fawr, Pum Heol.  PDB43 Glofa Cynheidre Gorsaf trosglwyddo gwastraff a phrosesu gwastraff.  (S/15578 Cynllunio Llawn 20/07/07) SN 495080
Penpistyll, Bancyffordd SA44 4RY Safle tirlenwi.  (W/10390 Cynllunio Llawn 07/02/06) SN 416382 (CCC Gwastraff adeiladu Adran Priffyrdd). Proffilio llawn i’w gyflawni.
Hen Lofa Glyncywarch, Rhydaman Ailgylchu gwastraff anadweithiol.  (E/17037  Cynllunio Llawn 04/03/08) Heb ei weithredu
Hen Dura Cables, Bynea Cyfleuster ailgylchu deunyddiau – (S/20310 Cynllunio Llawn 28/04/09) SS 556985 (heb ei weithredu)
Parc Culla, Trimsaran Tirlenwi anadweithiol (S/13024 Cynllunio Llawn 27/07/06 SN 449056
Parc Busnes Bynea, Bynea Gorsaf trosglwyddo gwastraff SS549985
Heol-y-Bwlch, Bynea Gorsaf trosglwyddo gwastraff SS551985

Tabl 16 – Cyfleusterau Rheoli Gwastraf

 

Brig y dudalen