Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin

Atodiad 5 - Safleoedd Mwynau

Safleoedd Gweithredol/Anweithredol

Cyfeirnod CDLl Enw’r Chwarel Statws y safle Mwyn a gloddir neu a gloddiwyd
M1 Cilyrychen/Glangwenlais Anweithredol Calchfaen
M3 Alltygarn Anweithredol Tywodfaen Silica
M5 Garn Bica Gweithredol Calchfaen
M9/M10/M11 Torcoed/Torcoed Fawr/Crwbin Gweithredol Calchfaen
M14 Blaenyfan Anweithredol Calchfaen
M15 Coedmoelon Gweithredol Tywodfaen
M16 Pennant Gweithredol Tywodfaen
M18 Coygen Gweithredol Calchfaen
M19 Garn Wen Gweithredol Creigiau Igneaidd
M20 Ty Hywel Gweithredol Siâl
M21 Dinas Anweithredol Tywodfaen
M23 Fferm Llwynjack Gweithredol Basle afon/ Tywod a Graean
M25 Safle Glo Brig Glan Lash Gweithredol Glo Brig

Tabl 14 – Safleoedd Mwynau – Gweithredol / Anweithredol

Safleoedd Segur

Cyfeirnod CDLl Enw’r Chwarel Statws y safle Mwynau a gloddiwyd
M2 Pwllymarch Segur Calchfaen
M4 Llwynyfran Segur Calchfaen
M6 Maesdulais Segur Calchfaen
M7 Tyr Garn Segur Calchfaen
M8 Garn Segur Tywodfaen
M12 Limestone Hill Segur Calchfaen
M13 Penybanc Segur Calchfaen
M17 Cerrigyrwyn Segur Creigiau Igneaidd
M22 Cynghordy Segur Tywodfaen
M24 Glantowy Segur Tywod a Graean

Tabl 15 – Safleoedd Mwynau – Segu

 

Brig y dudalen