Caermarthen Council - Unitary Development Plan - Header Graphic
Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin
Carmarthenshire Local Development Plan

 

Cyngor Sir Gaerfyrddin   Carmarthenshire County Council
Croeso i'r fersiwn arlinell o Gynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin. Mae'r Datganiad Ysgrifenedig a'r Mapiau ar gael ar ffurf unigryw, rhyngweithiol sy'n hawdd i'w ddefnyddio.   Welcome to the online version of the Carmarthenshire Local Development Plan. Both the Written Statement and the Mapping are available in a unique, yet user-friendly, interactive format.
Ewch i'r Map   Proceed to the Map
Ewch i’r ddogfen   Proceed to the Written Statement

 

 

Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin - Mabwysiadwyd Rhagfyr 2014
Carmarthenshire Local Development Plan - Adopted December 2014