Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
Mineral Safeguarding Areas
Ardaloedd Diogelu Mwynau
Category 1 Aggregates Safeguarding Areas
Ardaloedd Diogelu Agregau Categori 1Category 2 Aggregates Safeguarding Areas
Ardaloedd Diogelu Agregau Categori 2Coal/Glo* reference should be made to the Aggregate Safeguarding Map for South West Wales (BGS website) for areas denoting high purity Carboniferous Limestone>97% CaCO3, and quartzitic sandstones with potential for silica sand and silica rock.

* dylid cyfeirio at y Map Diogelu Agregau ar gyfer De-orllewin Cymru (gwefan BGS) i gael golwg ar yr ardaloedd lle mae calchfaen carbonifferaidd purdeb uchel >97% CaCO3, a lle mae tywodfaen cwartsitig sydd â photensial am dywod silica a chraig silica.