CYNGOR GWYNEDD

Croeso i'r fersiwn arlinell o Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2001 - 2016. Mae'r Datganiad Ysgrifenedig a'r Mapiau ar gael ar ffurf unigryw, rhyngweithiol sy'n hawdd i'w ddefnyddio.

GWYNEDD COUNCIL

Welcome to the online version of the Gwynedd Unitary Development Plan 2001-2016. Both the Written Statement and the Mapping are available in a unique, yet user-friendly, interactive format.


Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2001-2016

Mapiau

Map

Mae’r mapiau’n cynnwys Map Cynigion a Mewnosodiadau cysylltiedig. Wrth ddefnyddio’r gwahanol declynnau sydd ar y templed mapiau gallwch ddewis unrhyw ran o ardal y Cynllun a dod o hyd i wybodaeth am y polisïau/ cynigion, dim ond wrth glicio ar eich safle dewisiedig. Cliciwch ar yr icon ar y chwith i fynd i fersiwn Cymraeg y Cynllun Datblygu Unedol.

Datganiad Ysgrifenedig

Written Statement

Fersiwn Cymraeg y Cynllun Datblygu Unedol. Cliciwch ar yr icon ar y chwith i weld fersiwn Cymraeg y Cynllun Datblygu Unedol.

 


Gwynedd Unitary Development Plan 2001-2016

Map

Map

The maps comprise a Proposals Map and associated Insets. Using the various tools provided on the map template, you can select any area of the Plan and find information about the policies/proposals, simply by clicking on your chosen site. Click on the icon to the left of to launch the English language version of the Unitary Development Plan.

Written Statement

Written Statement

The English language version of the Unitary Development Plan. Click on the icon to the left of to launch the English language version of the Unitary Development Plan.

 

Top of page