Flintshire County Council Logo
Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint 2000-2015
Mabwysiadwyd 28 Medi 2011

Flintshire County Council Unitary Development Plan 2000-2015
Adopted 28th September 2011

Croeso i'r fersiwn arlinell o Cynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint 2000 - 2015
Mabwysiadwyd 28 Medi 2011. Mae'r Datganiad Ysgrifenedig a'r Mapiau ar gael ar ffurf unigryw, rhyngweithiol sy'n hawdd i'w ddefnyddio.

Welcome to the online version of the Flintshire County Council Unitary Development Plan 2000-2015
Adopted 28th September 2011. Both the Written Statement and Proposals Maps are available here in a user-friendly and interactive format.


Map Ewch i'r Map
#
Map Proceed to the Map
#
Ym ol i'r Ddogfem Ym ol i'r Ddogfem Written Statement Proceed to the Written Statement

Carl Longland
Cyfarwyddwr yr Amgylchedd

Andrew Farrow
Pennaeth Cynllunio

#

Cyngor Sir y Fflint
Neuadd y Sir
Yr Wyddgrug
CH7 6NF

Carl Longland
Director of Environment

Andrew Farrow
Head of Planning

#

Flintshire County Council
County Hall
Mold
CH7 6NF

Top of page