Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin

Atodiad 8 - Dogfennau a Strategaethau Cysylltiedig

Mae nifer o gynlluniau, polisïau a strategaethau eraill sy’n gysylltiedig â’r CDLl neu a lywiodd rannau o’r CDLl. Nid yw’r rhestr ganlynol yn holl gynhwysfawr, ond mae’n nodi nifer o’r cynlluniau, polisïau a strategaethau hyn. Mae’r dogfennau sy’n sylfaen dystiolaeth i’r Cynllun hefyd wedi cyfeirio at nifer sylweddol o gynlluniau, polisïau a strategaethau cysylltiedig, y dylid eu hystyried yn ogystal â’r rhai a restrir isod.

 

Brig y dudalen